kirjoitusta.

Asia on esimieheni mukaan näin: Saa tehdä viikossa 48 tuntia töitä, mutta on pidettävä viikkovapaat. Jos ihan välttämättä haluaa luopua toisesta viikkovapaasta, on pyydettävä lupa siihen esimieheltä.

Edellisessä kirjoituksessa mainitut ukaasit olivat sen tähden, että ahneuksissaan eräät työtoverit vetivät viikossa jopa 40 ylityötuntia. Ja tekivät 20 päivän työputkia ilman vapaita. 

Minä jo ajattelin, että onpa maailma hulluksi muuttunut......