"Jouluna juuvvaa, köörinä kiikutaa ja laskijaesena lasketaam mäkkee."