Työstä maksettava palkka on hierarkkisessa organisaatiossa kääntäen verrannollinen työn epämiellyttävyyteen ja vaikeuteen.

Ja vielä jatkoksi Puttin laki:

Yrityksissä tavataan kahta ihmistyyppiä: Niitä, jotka ymmärtävät asiat, joita he eivät johda. Niitä, jotka johtavat asioita, joita he eivät ymmärrä.