...nämä moduulit on tarkoitus tehdä tämän aikaikkunan puitteissa.

ja suomennos: nää piirit on sitte tarkotus saada valmiiks ennen kuutta.