ja koostumuksesta.

Tutkimus ja tulokset on julistettu salaiseksi.